ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΙ / BRAND
Faso-plast   POLIECO ΣΙΔΕΝΟΡ   
Fere  Bugati Lamaplast 
Loxeal  ΜΑ.ΒΙ.ΣΩ Βravus
Eurobatex   DELCORTE Intersteel 
SOL Isopipe HANSA
E.E.      R-M    Arco
Haiba     Pescan  Xtreme
Cimberio   REMER Waterpik
     
     

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
................................................................
7ο Χλμ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Τ.Κ 57008
Τ.Θ 1362
Τηλέφωνο: 2310774084 - 2310772325
Fax: 2310772327
................................................................