Επικοινωνήστε μαζί μας

................................................................
7ο Χλμ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Τ.Κ 57008
Τ.Θ 1362
Τηλέφωνο: 2310774084 - 2310772325
Fax: 2310772327
e-mail :
................................................................